Máy hiện sóng

Đồng hồ vạn năng Sanwa

Nguồn điện DC - AC