Máy phân tích phổ RSA5000B Series

Hãng sản xuất

Tektronix

Model: RSA5000B Series

Giá: Liên hệ

Có sẵn: call

Gọi để có giá tốt

024 62.510. 510
Mr. Tuân 0977. 708. 790
Sale - Mr. Hiếu 0988. 293. 262

Model overview
RSA5103B RSA5106B RSA5115B RSA5126B
Frequency range 1 Hz – 3 GHz 1 Hz – 6.2 GHz 1 Hz – 15 GHz 1 Hz – 26.5 GHz
Real-time acquisition bandwidth 25 MHz, 40 MHz, 85 MHz, 125 MHz, 165 MHz
Minimum Event Duration for 100% POI at 100% amplitude 2.7 μs at 165 MHz BW (0.434 us, Opt. 300)
2.8 μs at 85 MHz BW (0.551 us, Opt. 300)
3.0 μs at 40 MHz BW (0.79 us, Opt. 300)
3.2 μs at 25 MHz BW (0.915 us, Opt. 300)
SFDR (typical) >75 dBc (25/40 MHz) >73 dBc (85/165 MHz) ≥ 80 dBc (Opts. B85HD, B125HD, B16xHD)
Trigger modes Free run, Triggered, FastFrame
Trigger types Power, Frequency mask, Frequency edge, DPX density, Runt, Time qualified