Mountz BMX25i (077004) BMX Torque Reaction Sensor (28.25 – 282.5 cN.m; 1/4 F/Sq)

Model: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Có sẵn: call

Gọi để có giá tốt

024 62.510. 510
Mr. Tuân 0977. 708. 790
Sale - Mr. Hiếu 0988. 293. 262

Input Driver type: 1/4 F/Sq Dr.
Torque range : 2 – 25 lbf.in/ 28.25 – 282.5 cN.m
Rated Output: 2mv/v Nominal
Safe Overload: 125% of Rated Output
Bridge Resistance: 350 Ohms Nominal
Nonlinearity: +/ 0.1% of Rated Output